โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพ ประจำปี วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ.ชุมชนคุ้งผ้าพับ