โครงการ 16 ปี แห่งความมั่นคง สู่หัวใจแห่งการแบ่งปันเพื่อสังคม วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ. บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ - นครนายก