โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพ ประจำปี  วันที่ 29 กรกฎาคม 2561  ณ.ชุมชนคุ้งผ้าพับ