โครงการ 16 ปี แห่งความมั่นคง

โครงการ 16 ปี แห่งความมั่นคง สู่หัวใจแห่งการแบ่งปันเพื่อสังคม

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

 

ณ. บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ - นครนายก