RESEACH& DEVELOPMENT

รายละเอียดงานพัฒนาสูตรสินค้า (OEM) ค่าใช้จ่าย 3,852 บาท ต่อครั้ง

 ลูกค้าจะได้รับต้นแบบงาน บรรจุลงในแพคเกจจริงที่เลือกสำหรับทำแบรนด์ ได้รับเนื้อต้นแบบสินค้าจำนวน 3 ชิ้น

- เนื้อสินค้าคล้ายกับงานต้นแบบ ที่ลูกค้าส่งมาให้

- เนื้อจะหนืดขึ้น 1ระดับ

- เนื้อจะเหลวลง 1ระดับ

เพื่อให้ทางลูกค้าตัดสินใจเลือกงานที่ได้รับ ได้ง่ายขึ้นค่ะ 

ซึ่งหลังจากได้รับงานต้นแบบที่เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขงานได้อีก 

**หากทางลูกค้ายังคงต้องการแก้ไขเพิ่ม จะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตรครั้งที่ 2 จำนวน 1,712 บาท

ครั้งนี้จะได้รับต้นแบบสินค้าเพียง 1ชิ้น ค่ะ

เพิ่มเพื่อน